Entertom tietokonehuolto

Rikkinäinen kovalevy

Kovalevy rikki

Miten toimit kovalevyn eli kiintolevyn hajotessa?

Kovalevyn rikkoutuminen voi tapahtua vähitellen, mikä tarkoittaa sitä, että kovalevylle tulee ajan myötä viallisia sektoreita. Kovalevy ja tietokone voivat tällöin toimia pitkän aikaa hyvin, ennen kuin ongelmia ilmenee, jos vialliset sektorit sijaitsevat vapaan levytilan kohdalla. Ongelma ilmenee yleensä silloin, kun jotain yritetään tallentaa tai lukea vialliselta sektorilta. Mikäli jokin käyttöjärjestelmän tärkeistä tiedostoista sijaitsee viallisella sektorilla, estää tämä käyttöjärjestelmän käynnistymisen ja toimimisen normaalisti.

Kovalevy voi hajota myös äkillisesti eli tietokoneen käynnistymisen yhteydessä lukee vain, että ”boot device missing”. Tämä tarkoittaa, ettei tietokone löydä kovalevyä, mistä käyttöjärjestelmä käynnistetään. Yleisin syy äkilliseen kovalevyn rikkoutumiseen on lukupään jumiutuminen kovalevyn pinnalle.

SSD-levyt ovat yleistyneet nopeasti viime vuosina, koska niiden hinnat ovat alentuneet todella paljon. SSD-levyt ovat uuden ajan tallennusvälineitä, joihin tieto tallentuu muistipiireille. SSD-levyt eivät sisällä liikkuvia osia, kuten normaalit kovalevyt, eivätkä ne siksi vaurioidu esim. tippumisesta. SSD-levyjen heikoin kohta onkin niiden sisältämä elektroniikka ja tästä syystä SSD-levyt eivät yleensä anna mitään etukäteismerkkejä rikkoutumisesta.

Kun epäilet kovalevyn rikkoutumista, kannattaa heti ensimmäiseksi sammuttaa tietokone tai ulkoinen kovalevy. Mikäli yrität käynnistää rikkoutunutta kovalevyä, voi tämä vaikeuttaa tiedostojen myöhempää palautusta levyltä. Näin ollen tietokonetta ei kannata käynnistää uudelleen, jos tiedostot ovat sinulle tärkeitä, vaan toimittaa tietokone tai ulkoinen kovalevy Entertom -tietokonehuoltoon.

Kuinka kovalevyn eli kiintolevyn vaihto onnistuu?

Tietokoneeseen on mahdollista vaihtaa uusi kovalevy vanhan tilalle. Jos vanha kovalevy toimii, voidaan se kloonata uudelle kovalevylle, jolloin vältytään käyttöjärjestelmän ja ohjelmistojen uudelleenasennukselta. Jos kovalevy on rikkoutunut, on ainoa vaihtoehto vaihtaa kovalevy uuteen, jolloin kaikki ohjelmisto joudutaan asentamaan uudelleen. Rikkoutuneelta kovalevyltä voidaan palauttaa tiedostot, mikäli asiakas niin haluaa.

Kuinka kovalevyn korjaus onnistuu?

Kovalevyn korjaus tarkoittaa, että tarpeen vaatiessa kovalevyn viallinen osa korvataan toimivalla ja sen jälkeen kovalevylle tallennettu tieto kopioidaan talteen toiselle tallennusmedialle. Yleisimpiä rikkoutuvia osia kovalevyissä ovat lukupää, moottori ja piirilevy. Kun tieto on saatu talteen kovalevyltä, rikkoutunut levy yleensä hävitetään tai otetaan varaosiksi, eli sitä ei oteta uudelleen käyttöön. Kovalevyjä on hyvin monia eri malleja ja jokainen malli eroaa piirilevyn, lukupään ja moottorin suhteen toisistaan, eli varaosia on lukemattomia määriä. Valmistajat eivät myöskään myy varaosia kiintolevyihin eli ne joudutaan hankkimaan muilta osapuolilta ja tästä syystä varaosien hinta voi nousta todella korkealle.

Kovalevyä avattaessa työskentelytilan pitää olla mahdollisimman puhdas ja pölytön. Ulkoiset kovalevyt eivät eroa korjaustoimenpiteiltään, sillä ulkoisen kovalevyn kotelon sisällä on ihan samanlainen kovalevy kuin tietokoneen sisälläkin. Ulkoisen kovalevyn kotelointi puretaan ja sen jälkeen levy korjataan tietojen palautusta varten. Tiedostojen palautus rikkoutuneelta kovalevyltä onnistuu yleensä hyvällä todennäköisyydellä, mutta hinta voi olla korkea. Hinta riippuu täysin siitä, millä tavalla levy on rikkoutunut, eli mitä varaosia kovalevyyn pitää vaihtaa, jotta tieto voidaan lukea talteen.

SSD-levyjen tietojen palautus on aina lähtökohtaisesti haastavampaa, koska ne eivät anna mitään etukäteismerkkejä rikkoutumisesta. SSD-levyt lakkaavat toimimasta, kun niiden elektroniikkaan tulee jokin vika. Useasti syynä on laiteohjelmistovika (englanniksi firmware bug) tai muistipiirin rikkoutuminen. Yksi muistipiirin rikkoutuminen voi viedä mennessään suurimman osan tiedostoista, koska monet SSD-levyt tallentavat tiedoston hajautetusti eri muistipiireille. SSD-levyjen kanssa on pidettävä huolta säännöllisestä varmuuskopioinnista, aivan kuten tavallisten kovalevyjen kohdalla. Tiedostojen palautus SSD-levyltä on mahdollista, mutta yleensä lähtökohta on haastavampi kuin tavallisella kovalevyllä ja hinta on tästä syystä korkeampi.

Mitä tehdä, kun tietokone ei tunnista kovalevyä?

  • Tarkista, että kovalevy käynnistyy eli lähtee pyörimään
  • Mikäli kovalevy on ulkoinen, kokeile toista usb-porttia ja kaapelia
  • Tarkista kovalevyn kaapelit eli sata-kaapeli ja virtakaapeli ja mahdollisuuksien mukaan vaihda kaapelit
  • Tarkista Windowsin levyn hallinnasta, että kovalevy on alustettu (tämä vain uusille kovalevyille)
  • Tarkista kovalevyajurien toimivuus laitehallinnasta
  • Kokeile kovalevyä toisessa tietokoneessa
  • Toimita viallinen kovalevy Entertom -tietokonehuoltoon